PRIVACY VERKLARING

In deze privacyverklaring van Advies in Communicatie omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKT ADVIES IN COMMUNICATIE?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Website bezoekers: IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Klanten die zich registreren: Naam contactpersoon (verplicht) : om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.

Naam bedrijf (verplicht) : om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Adres bedrijf (verplicht) : om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

E-mailadres (verplicht) : om u een bevestiging te sturen van gedane bestellingen, om u de factuur toe te zenden, om emailnieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven of voor verdere correspondentie.

Telefoonnummer (niet verplicht) : om contact met u op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken.

Factuurgegevens (bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam en adres bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

AAN WIE GEEFT ADVIES IN COMMUNICATIE GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen: Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Drukkerij/Ontwerpstudio. Naam en adresgegevens van uw bedrijf voor het vervaardigen van uw opdrachten.

Accountant / boekhouder. De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

 

 

 

GEEFT ADVIES IN COMMUNICATIE DE GEGEVENS DOOR NAAR BUITEN DE EER?

Soms, uw gegevens worden binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, waaronder servers in de USA

PLAATST ADVIES IN COMMUNICATIE COOKIES?

Ja. Wij plaatsen cookies en andere informatie op uw computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. Het gaat alleen om functionele cookies. Kijk in onze cookieverklaring voor meer informatie.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar. Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”).

WAT ALS U VRAGEN OF KLACHTEN HEEFT?

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op via de e-mail: [email protected].

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van 7 Mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.